1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara

    yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.

4. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan 

    apabila Terdakwa ditahan.

5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

6. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.