1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara,

    menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan

    dengan masalah perkara perdata.

3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.

4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.

5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

6. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.